~ALGEMENE VOORWAARDEN~

ALGEMENE VOORWAARDEN CAMPERSTOP ALEGRÍA 2021

1. Aankomst.

Onze toegang is beveiligd door middel van een elektrische poort. Deze is geopend van 9.30 uur tot 21.00 uur. Indien wij niet op de locatie aanwezig zijn is de poort gesloten. U kunt dan telefonisch contact met ons opnemen. Dan krijgt u een code om de toegangspoort te openen. Het telefoonnummer vindt u bij de toegangspoort.

Indien u buiten deze tijden wenst aan te komen is dit uiteraard ook mogelijk. Neem dan van te voren even contact met ons op.

2. Electra.

De elektra voorziening is tegen een vast tarief voor minimaal 1 nacht. U kunt u zelf aansluiten op onze elektra voorziening. Dit gaat op basis van goed vertrouwen. Het installeren van losse elektrische apparaten zoals koelkasten, vaatwassers, diepvriezers en wasmachines op de percelen is verboden. De maximale aansluitwaarde per aansluiting is 10 ampère, 220 volt.

3. Water.

Het gebruik van water is inbegrepen in de service. Het wassen van voertuigen is niet toegestaan.

4. Serviceplaats.

Het gebruik van de serviceplaats is inbegrepen in de prijs. Het grijze water kan worden geloosd in het daarvoor bestemde loospunt. Het chemisch toilet kunt u legen op de daarvoor bestemde plaats. Hier is tevens een koudwaterkraan voor het reinigen van de cassette. Het is ten strengste verboden op andere plaatsen dan deze het chemisch toilet en/of de vuilwatertank te legen. Hier is ook het tappunt voor inname van vers water.

5. Huisdieren.

Het huisdier dient aangelijnd te zijn. De huisdiereigenaar is verantwoordelijk voor het verwijderen van de uitwerpselen. Er zijn maximaal 2 huisdieren per perceel toegestaan. De huisdieren mogen niet tot overlast zijn voor de overige bezoekers. De huisdiereigenaar is aansprakelijk voor schade aangericht door hun huisdier.

6. Aansprakelijkheid.

Camperstop Alegría is niet aansprakelijk voor diefstal of schade door onvoorziene omstandigheden als natuurgeweld, stroomuitval, wateroverlast, brand etc. Gasten dienen in het bezit te zijn van een verzekering die in alle risico’s voorziet. Schade welke door klanten wordt aangericht aan onze bezittingen en/of voorzieningen zullen wij verhalen op de klant. Bij een geschil zullen wij ten alle tijden de politie inschakelen. Camperstop Alegría is verzekerd voor schade waarvoor zij verantwoordelijk is. Ouders zijn ten allen tijde verantwoordelijk voor hun minderjarige kinderen.

7. Veiligheid.

Brand. Open vuur en barbecues op vuur ( kolen/hout ) is ten strengste verboden. Waarschuw bij brand onmiddellijk de brandweer via telefoonnummer 112. Indien nodig kan van de brandblussers op het terrein gebruik worden gemaakt.

Eerste hulp. Er is een verbandtrommel aanwezig op het informatiepunt. Hier vindt u tevens de diverse noodnummers voor de hulpdiensten.

Diefstal. Alle gasten zijn verantwoordelijk voor hun eigendommen. Camperstop Alegría is niet verantwoordelijk voor eventuele diefstal binnen of buiten de camperplaats.

8. Afval.

Het afval dient gescheiden te worden in de daarvoor bestemde vuilnisbakken. Voor een beter milieu dient men hier aan mee te werken.

9. Perceel.

Bijzettenten zijn verboden. Een extra voertuig kan tegen betaling en op aanwijzing van Camperstop Alegría op een daarvoor bestemde plaats gestald worden.

10. Overtreding van het reglement.

Wanneer gasten het verblijf van andere gasten verstoren of deze huisregels overtreden kan de beheerder deze gasten mondeling of schriftelijk sommeren om te stoppen met het veroorzaken van deze overlast. Bij ernstige of herhaalde overtreding van de huisregels kan de eigenaar het huurcontract ontbinden, nadat hij eerst de betrokkene(n) heeft gesommeerd om te stoppen met het veroorzaken van overlast. Bij strafrechtelijke overtredingen kan de eigenaar van Camperstop Alegría de politie inschakelen.

11. Klachtenbeleid.

Gasten kunnen eventuele klacht(en) alleen kenbaar maken tijdens hun verblijf. Een formele klacht dient schriftelijk of per e-mail te worden gemeld waarna deze door ons wordt beoordeeld. Bij een gegronde klacht zullen wij een voorstel doen voor compensatie van eventuele schade in geval het onze schuld is.

12. Betalingen.

Alle faciliteiten moeten contant worden betaald. Pin betalingen zijn op dit moment niet mogelijk.

Wij wensen u een prettig verblijf op Camperstop Alergía.